Ga terug
Vera Develing-Yoga Nindra en Bevrijd je Brein-Happy Spirit Days 2020

‘Het maakt niet uit of je uit balans raakt,
als je de weg terug maar weet te vinden’

Richard Hoofs

Als student en beginnend huisarts maakte Richard Hoofs verscheidene reizen naar India. Hier werd hij geraakt door de diepe wijsheid en rijkdom van de Oosterse esoterie. Maar te midden van de materiële armoede ervoer hij ook daadwerkelijk het praktische nut van de Westerse geneeskunde. En zo ontstond het verlangen om de Oosterse en Westerse geneeskunde te verbinden, met behoud van het beste van beide. Richard, werkzaam als regulier huisarts, bestudeerde ook acupunctuur, antroposofie en ayurveda. Hiertoe schreef hij de succesvolle boeken: Heelmeesters en het onlangs verschenen Zelfgenezing op doktersrecept. Ze reiken verder dan het wetenschappelijke terwijl de wetenschap wel in zijn waarde wordt gelaten.

De oud Egyptische heelmeesters

De oud Egyptische heelmeesters hadden een hoog bewustzijn over leven en dood. Zij werkten vanuit een holistische visie en zagen het als hun taak de ander te helpen weer ‘heel’ te worden. Heling betrof lichaam, persoon en ziel. Jammer genoeg is deze visie vrijwel geheel uit onze huidige geneeskunde verdwenen. Richard gaat in zijn lezing in op de levensvisie van oud Egypte, waarin alles met elkaar in verbinding is. Hij vertelt hoe het voelt om net als de bewoners toen vanuit dit bewustzijn te leven en hoe dit ons nu kan helpen. Ook gaat hij in op de praktische mogelijkheden van de Egyptische heelkunde in onze huidige tijd, zoals het werken met de 13 chakra’s, al bekend bij de oude heelmeesters. Richard laat je niet alleen kennismaken met de eeuwenoude wijsheden maar, nog belangrijker, laat je via oefeningen zelf ervaren wat het met je doet en hoe je het kunt gebruiken.

• Zaterdag 11 juni 2022
• Tijd: 12.15 – 13.15
• Locatie: hooiberg

Zelfgenezing op doktersrecept

In dit uur brengt Richard reguliere en complementaire helingstechnieken samen aan de hand van het Vedische chakra- en aurasysteem. Hierbij gaat hij kort in op verschillende klachten en ziektebeelden zoals slaapklachten, migraine, hoge bloeddruk, burn-out, astma, etc.

Het in balans kunnen brengen van onszelf is de kern, gebruikmakend van ons zelfhelend vermogen. Wat is jouw balans?

Hoe kun je disbalans herkennen en de energie in jezelf activeren om weer in balans te komen? Het wordt een praktische en concrete lezing waar je opgeladen en met nieuwe tools vandaan komt.

• Zondag 12 juni 2022
• Tijd: 15.15 – 16.15
• Locatie: hooiberg